Phát vay “Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” năm 2020

Ngày 21/10/2020, Quận Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận đã giới thiệu, hỗ trợ và phát vay thành công 03 hồ sơ vay vốn của 03 bạn thanh niên là ĐOÀN QUỐC HƯNG Cty với dự án Joker Rock, TRẦN HỮU TRANG dự án  H2T Music và bạn ĐÀO ANH DŨNG với dự án Cơm tấm Cô Tấm 4.0  đã được phát vay 700.000.000đ. Chúc các bạn thanh niên chúng ta sẽ thực hiện thành công dự án.

Anh Phan Lê Huy Hoàng – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận cùng với các bạn có dự án vay khởi nghiệp tại trung tâm BSSC.

Trả lời