[ HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 134 – NĂM 2019 ]

Thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Ngày 15/12/2019 vừa qua, Quận Đoàn Tân Bình đã tổ chức ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh lần thứ 134 – năm 2019 tại Phường 15, quận Tân Bình với các nội dung sau:
– Tổ chức dọn ụ rác trên tuyến đường Trường Chinh (thu dọn 1 tấn rác).
– Thực hiện chương trình nắp cống biết nói.
– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền người dân chấm dứt hành vi không xả rác ngay cống, gây ngập nước khi mưa lớn.
#moingay1tintot
#moituan1cauchuyendep
#ngaychunhatxanh134

 

 

Trả lời