Hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phường 8

Hưởng ứng hoạt động của Đôi hình phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh của Quận đoàn Tân Bình;
Thiết thực thực hiện Công văn số 457/UBND ngày 01/12/2020 của UBND phường 8 về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường 8;
Sáng ngày 06/12/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội LHTN Việt Nam phường 8 đã tổ chức phối hợp và hỗ trợ công tác khử khuẩn và phòng chống dịch bệnh theo tiêu chí 5K trong ngày bầu cử Trường Ban điều hành Khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên địa bàn phường.
    

Trả lời