HỘI NGHỊ GIAO BAN GIỮA THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY VỚI BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN VÀ CẤP ỦY PHỤ TRÁCH THANH NIÊN LẦN 2, NĂM 2020.

Sáng ngày 18/12/2020, Ban Thường vụ Quận Đoàn tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Quận ủy với Ban Thường vụ Quận Đoàn và cấp ủy phụ trách thanh niên lần 2 năm 2020. Tham dự hội nghị có: Đồng chí Phạm Thị Thành – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Đồng chí Phan Lê Huy Hoàng – Quận ủy viên, Phó Bí thư Quận Đoàn cùng Ban Thường vụ Quận Đoàn, cấp ủy Đảng phụ trách công tác thanh niên, thường trực 63 cơ sơ Đoàn.
Tại Hội nghị Đồng chí Phan Lê Huy Hoàng – Quận ủy viên, Phó Bí thư Quận Đoàn báo cáo nhận định kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Tân Bình năm 2020. Trong thời gian vừa qua hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện tốt các nội dung mà Ban Thường vụ Quận Đoàn đã đề ra, song vẫn còn nhiều hạn chế như chất lượng hoạt động của các chi đoàn còn thấp; nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình thanh niên trong giai đoạn hiện nay, vai trò của đoàn viên và tổ chức đoàn chưa được phát huy hiệu quả, đội ngũ cán bộ đoàn tại cơ sở thay đổi liên tục nhưng công tác tạo nguồn cán bộ đoàn kế thừa chưa thực hiện hiệu quả,…
Qua đề dẫn, gợi ý và các ý kiến được tổng hợp từ phiếu khảo sát, các đồng chí tham dự Hội nghị đã thảo luận đưa ra những góp ý, giải pháp: về việc đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ đoàn về chuyên môn như hoàn thiện các kỹ năng tập hợp, thu hút thanh niên, đồng thời tổ chức các lớp nâng cao trình độ chính trị; giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới; quan tâm tới các đối tượng thanh niên dân tộc, tôn giáo, tạo các sân chơi phù hợp cho từng đối tượng thanh niên, đồng thời có các hoạt đồng đồng hành và hỗ trợ thanh niên trong lập thân, lập nghiệp.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Thị Thành – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận uỷ biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được trong việc cải thiện thứ hạng thi đua năm 2020, thực hiện tốt hoạt động chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19. Đồng thời, nhấn mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, đề ra các giải pháp để khắc phục hạn chế năm 2020, tập trung nghiên cứu đề ra các giải pháp, mô hình, các hoạt động trọng tâm trong năm 2021; quan tâm kiện toàn nhân sự thường trực Đoàn phường, các hoạt động Đoàn phải gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tạo điều kiện, cơ chế hoạt động phù hợp cho các cơ sở Đoàn đặc thù, các tổ chức Đoàn khu vực Ngoài nhà nước. Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận Đoàn cần tăng cường công tác tham mưu cho Thường trực Quận uỷ về công tác lãnh chỉ đạo của cấp uỷ phường đối với hoạt động của các chi đoàn. Định kỳ, Ban Thường vụ Quận Đoàn cần có các buổi trao đổi và tổ chức thêm các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời gian tới.
Hình ảnh có thể có: 2 người
Hình ảnh có thể có: 4 người
Hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi
Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Hình ảnh có thể có: 3 người
Hình minh họa
BQĐ

Trả lời