HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA QUẬN ĐOÀN TÂN BÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN TÂN BÌNH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Nhằm quán triệt những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tân Bình về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tp.Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 31/10  Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình số 02-Chtr/ĐTN-VP của Ban Thường vụ Quận Đoàn, ngày 21 tháng 6 năm 2021, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Trần Thị Diệu – Phó Bí thư Quận Đoàn triển khai Chương trình số 02

Tại Hội nghị, Đ/c Trần Thị Diệu – Phó Bí thư Quận Đoàn đã nêu rõ từng nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, có phân công phụ trách, phối hợp thực hiện nhằm phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Trả lời