Phường 4: Tổ chức Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu Luật Thanh niên (sửa đổi, bổ sung) năm 2020

Nhằm tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ Quận, Phường; cũng như giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên địa phương có thể tìm hiểu những điểm mới, nổi bật; những công trình trọng điểm của Quận, Phường mà Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 01/10/2020, BCH Đoàn Phường 4 đã tổ chức Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với hơn 50 bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia.

Cũng trong Chương trình, nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, BCH Đoàn Phường cùng Uỷ ban Hội Phường tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Thanh niên (sửa đổi, bổ sung) năm 2020. 50 bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đã trải qua 20 câu hỏi xoay quanh những điểm mới trong Luật, giúp cho các bạn nắm bắt thêm được những kiến thức cần thiết. Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì và 03 giải ba cho những bạn xuất sắc nhất.

Trả lời