Nhiệt liệt chào mừng kỹ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), Đoàn Phường 12 tổ chức lớp cảm tình Đảng Đợt 1 năm 2021

🌼🌼🌼Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Đồng thời nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thiết thực .
⏰Ngày 19/02/2021 tại Hội trường UBND phường, Đoàn Phường 12 đã tổ chức lớp cảm tình Đảng Đợt 1 năm 2021 cho 23 bạn thanh niên tham gia.
🌿Báo cáo viên của Lớp là đồng chí Nguyễn Duy Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phường 12.
Sau đây là một số hình ảnh hội nghị:

Trả lời