P5: Chung tay chống dịch covid 19

Trước tình hình dịch Covid -19 diễn biến rất phức tạp, nguy cơ lây lan trong cộng đồng cao, yêu cầu mỗi người dân phải tự có ý thức để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là một pháo đài. Nhằm mục đích tuyên truyền đến từng người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, sáng ngày 1/6/2021, ĐTN phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể đã tự tay làm 400 cái kính chắn bọt bắn nhằm phòng chống covid -19 phát tặng cho CBCC, phường đội, trạm y tế, các hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm, hàng hoá… trên địa bàn phường.

Trả lời