P5: Chung tay ủng hộ phòng chống covid 19

❤️❤️❤️ 🌍🌍🌍 Ban Chỉ Huy chiến dịch Mùa Hè Xanh – Kỳ Nghỉ Hồng – CLB Thiên Tâm phường 5 Gửi kinh phí vận động cho Ban Chỉ Huy Chiến dịch Mùa Hè Xanh Và Kỳ Nghỉ Hồng Quận Tân Bình để ủng hộ quỹ Vắcxin – Ngoài giá trị tiền mặt và 2000 khẩu trang Y tế, 200 nón kính chống giọt bắn.
❤❤❤ Với tình thần sức trẻ “cùng chung tay để không ai bỏ lại phía sau” tiếp tục được làn tỏa đến mọi người dân, đoàn viên, thanh niên, cùng các chiến sỹ tình nguyện hè khác được sôi nổi và nhiều thành công.

Trả lời