P5: Tết Đoàn viên 2021

Tối ngày 6/7/2021, Đoàn Phường 05 tổ chức chăm lo cho các bạn Cán bộ Đoàn trực thuộc Đoàn phường, Đoàn viên thanh niên khó khăn, thanh niên yếu thế trên địa bàn có một mùa Xuân “An Lành – Hạnh Phúc” với 45 phần quà Tết gửi đến tất cả các bạn

Trả lời