Phường 1 – Chăm lo thanh niên hoàn thành Nghĩa vụ quân sự

Nhằm chăm lo cho Thanh niên hoàn thành NVQS trở về địa phương, BCH Đoàn Phường cùng các ban ngành Đoàn thể tổ chức tặng quà cho các thanh niên.

Trả lời