Phường 1 – Chi đoàn Công An xung kích trong công tác vận động thanh niên thực hiện NVQS

 

Nhằm phối hợp trong công tác vận động thanh niên thực hiện Nghĩa vụ quân sự, Chi đoàn Công an đã phối hợp tổ chức sinh hoạt và giao lưu với các bạn thanh niên thực hiện NVQS vào ngày 11/2/2020

Trả lời