Phường 1: Chương trình “30 phút vì môi trường Thành phố xanh – sạch – đẹp”

Nhằm thực hiện chương trình “30 phút vì môi trường Thành phố xanh – sạch – đẹp”, Ngày 22/3/2020, Đoàn – Hội phường 1 đã tổ chức sinh hoạt chuyên dề “Hướng dẫn trang trí bảng tin khoa học” cho các bạn đoàn viên, thanh niên tại chi đoàn.

Trả lời