Phường 1: Công tác chăm lo cho cán bộ Đoàn năm 2020

Nhằm chăm lo cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Phường 1. Ngày 21/01/2020, Đoàn – Hội phường 1 đã tổ chức trao tặng 20 phần quà cho các cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên khó khăn trên địa bàn phường.

 

Trả lời