Phường 1: Cụm thi đua 1 (Phường 1, 2, 3, 4, 5) tham gia hoạt động về nguồn xây dựng nông thôn mới năm 2020

Nhằm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đoàn – Hội trong Cụm thi đua 1 gồm các phường 1, 2, 3, 4, 5 đã phối hợp tổ chức hoạt động về nguồn tại Cần Giờ về tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, trao tặng 800 tập trắng và 100 phần quà học tập cho Đồn biên phòng Cần Thạnh, huyện Cần Giờ vào ngày 08/8/2020.

Trả lời