PHƯỜNG 1: HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CĂN CỨ CÁCH MẠNG THÀNH ĐOÀN NÚI DINH

Thực hiện công tác giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho các bạn Đoàn viên, thanh niên, Đoàn – Hội  phường  1 đã tổ chức hành trình về nguồn “Di tích lịch sử căn cứ cách mạng núi Dinh” vào ngày 27, 28/3/2021.

Trả lời