PHƯỜNG 1: HOẠT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ

Hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021)
Chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021). Sáng ngày 14/5/2021, Đảng ủy – UBND phường phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể tổ chức trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây.
Nhằm tuyên truyền, phát động đoàn viên, hội viên, người dân thực hành trồng cây theo gương Bác Hồ vĩ đại, thực hiện cuộc vận động gia đình trồng cây, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tích cực thực hiện việc xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị./.

Trả lời