PHƯỜNG 1: HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN “HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025”

Ngày 08/10/2021, BCH Đoàn phường 1 đã tiếp sóng chương trình Hội nghị trực tuyến “Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025” cho các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

 

Trả lời