PHƯỜNG 1: PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI RƯỢU BIA NĂM 2019|

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11), nhằm tuyên truyền một cách có hiệu quả về tác hại của rượu, bia cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên địa phương.

Ngày 05/11/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội LHTN Việt Nam Phường 1 phối hợp cùng các phường trong Cụm thi đua số 1 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019 do Cô Phạm Thị Nhung là Báo cáo viên với sự tham gia của hơn 35 bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Trả lời