Phường 1: Ra mắt Câu lạc bộ Ngoại ngữ năm 2020

Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên trang bị các kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế, rèn luyện và nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ. Sáng ngày 26/8/2020, Đoàn phường 1 tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ ngoại ngữ năm 2020.

Trả lời