Phường 1: Sân chơi thanh thiếu nhi Quý 2 Năm 2020

Nhằm tổ chức các sân chơi cho các bạn thanh thiếu nhi trên địa bàn phường. Ngày 7/6/2020, BCH Đoàn phường đã tổ chức sân chơi tập huấn kỹ năng sinh hoạt, kỹ năng nói trước đám đông cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn phường.

Trả lời