Phường 1 – Sinh hoạt nhóm trung kiên Quý 3/2020

Nhằm tổ chức sinh hoạt cho các thành viên trong nhóm Trung kiên trên địa bàn phường. BCH Đoàn phường đã tổ chức sinh hoạt quý 3 năm 2020 của nhóm Trung kiên với chủ đề Thảo luận phương pháp sử dụng mạng xã hội tích cực và ứng xử văn hóa trên mạng xã hội

Trả lời