Phường 1: Sinh hoạt chính trị đợt 2 với chủ đề “Tự hào thanh niên Thành phố Bác”

Nhằm chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1869 – 19/5/2020), Đoàn phường 1 và các Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị đợt 2 năm 2020 với chủ đề “Tự hào thanh niên thành phố Bác” với các nội dung:

  • Tổ chức hội thi Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những mốc son lịch sử của đất nước.
  • Giới thiệu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trả lời