PHƯỜNG 1: SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THÁNG 5/2021

Hưởng ứng các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021), tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên phường, nhằm giác dục cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức sâu sắc về truyền thống yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Ngày 19/5/2021, Nhóm Trung Kiên – Phường 1 tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 5 tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Miền Đông Nam Bộ; tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021. Đây là các cá nhân điển hình trong việc phát huy sức trẻ, phấn đấu trong học tập, công tác, tích cực học và làm theo lời Bác.

Trả lời