PHƯỜNG 1: TẬP HUẤN “KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN INTERNET, MẠNG XÃ HỘI VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MOCHA 35”

 

Ngày 27/11/2020 Đoàn Phường tổ chức tập huấn “Kỹ năng nghiệp vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội và triển khai phânf mềm MOCHA 35”. Do đồng chí Lê Đặng Hoàng Anh – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận Ủy báo cáo, với sự tham gia của hơn 20 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Buổi tập huấn đã giới thiệu sơ nét đến các bạn đoàn viên, thanh niên về sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để chống phá cách mạng Việt Nam ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp với mức độ nguy hiểm khó lường. Thủ đoạn phổ biến của các thế lực phản động là sử dụng các trang Web, Blog, Facebook, kênh YouTube để đăng tải, phát tán các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch. Những thông tin này rất đa dạng về nội dung như: kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo, đời sống xã hội. Khi có một sự kiện nào đó xảy ra được dư luận quan tâm, bọn chúng sẽ xuyên tạc, bóp méo sự thật, cắt xén thông tin, dựng chuyện, ngụy tạo bằng chứng, làm lẫn lộn đúng – sai, thật – giả để vu cáo, chống phá Đảng và Nhà nước.

Từ đó đưa ra giải pháp cho các bạn đoàn viên, thanh niên lan tỏa các thông tin tốt theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; đồng thời, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin có nội dung sai trái, xuyên tạc về nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự tiên phong, xung kích của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp sẽ góp phần lan tỏa, cổ vũ, khích lệ tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

Trả lời