Phường 1 – Thực hiện tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự

Nhằm thực hiện phong trào Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc và xây dựng mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, Đoàn phường 1 đã thực hiện xây dựng tuyến đường 309 Nguyễn Văn Trỗi, thường xuyên chỉ chỉ đạo Chi đoàn Dân quân và Chi đoàn Công an ra quân trực chốt tại đầu tuyến đường nhằm đảo bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trả lời