PHƯỜNG 1: Thực hiện tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự

Nhằm thực hiện mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” , BCH Đoàn phường thực hiện chọn tuyến đường 309 Nguyễn Văn Trỗi và thườngxuyên ra quân đảm bảo an ninh trật tự tại tuyến đường.

Trả lời