Phường 1: Thực hiện tuyến hẻm Văn minh đô thị năm 2020

Nhằm thực hiện phong trào xây dựng khu phố “An toàn – sạch đẹp – văn minh – nghĩa tình”, Đoàn – Hội phường 1 đã đăng ký và thực hiện tuyến hẻm 309 Nguyễn Văn Trỗi là tuyến hẻm văn minh đô thị, BCH Đoàn phường đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể và Đoàn trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM ra quân vệ sinh môi trường và thực hiện trang trí mảng tường.

Trả lời