Phường 1 – Tổ chức thăm và tặng quà hỗ trợ đến trường cho thanh niên dân tộc thiểu số

Thăm và tặng quà hỗ trợ tiếp bước đến trường cho gia đình bạn Kim Anh – là thanh niên dân tộc Hoa đang sinh sống tại Phường.

Trả lời