Phường 1: Tuổi trẻ Phường 1 vì biên giới, biển đảo

Nhằm thực hiện Phong trào Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thực hiện chương trình “Tuổi trẻ Phường 1 vì biên giới, biển đảo”. Ngày 22/3/2020, Đoàn – Hội Phường 1 đã tổ chức đến giao lưu và trao tặng nước rửa tay lifebuoy, khẩu trang vải cho cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cần Thạnh, huyện Cần Giờ nhằm cùng chung tay, góp sức, đảm bảo sức khoẻ trong quá trình tham gia phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Trả lời