Phường 1: Tuyên truyền hướng dẫn thanh niên sử dụng mạng xã hội tích cực và vận động ứng xử văn hóa trên mạng xã hội

Nhằm tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên trên địa phường về cách sử dụng mạng xã hội tích cực. BCH Đoàn phường 1 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về sử dụng mạng xã hội tích cực và vận động ứng xử văn hóa trên mạng xã hội cho đoàn viên thanh niên vào ngày 01/3/2020.

Trả lời