Phường 1 – Tuyên truyền Luật Bình đẳng giới và Trẻ em năm 2020

Tối ngày 08/10/2020, Đoàn phường 1 phối hợp với Hội LHPN phường tổ chức tuyên truyền Luật bình đẳng giới và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Trả lời