Phường 1: Tuyên truyền Luật an ninh mạng cho đoàn viên thanh niên

Nhằm thực hiện công tác giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên và tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên tại đại phương. Trong quý 1/2020, BCH Đoàn phường 1 đã tổ chức tuyên truyền Luật an ninh mạng cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường vào ngày 17/01/2020.

Trả lời