PHƯỜNG 1: XÂY DỰNG CÁC GIÁ TRỊ MẪU HÌNH THANH NIÊN THÀNH PHỐ

Với không khí sôi nổi của Tuổi trẻ Tân Bình, thực hiện các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Thông qua các hoạt động thực hiện công tác giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho các bạn Đoàn viên, thanh niên, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động tại đơn vị, bên cạnh đó tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn. BCH Đoàn Phường 10 và Phường 1 đã tổ chức Hành trình tự hào 90 năm – Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 3 ngày, từ 27 đến 29 tháng 11 tại Tỉnh Lâm Đồng.

 

Trong chương trình trải nghiệm và trưởng thành, các bạn đoàn viên thực hiện sản phẩm tuyên truyền 08 giá trị mẫu hình thanh niên thành phố gắn với xây dựng phong cách cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới bằng việc thực hiện Clip tuyên truyền sản phẩm báo tường, hò vè đến từ 5 đội thi tập trung nội dung xây dựng các sản phẩm tuyên truyền 8 tiêu chí phong cách cán bộ Đoàn, tuyên truyền trách nhiệm, vai trò của cán bộ Đoàn, đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí phong cách cán bộ Đoàn gồm: “Gương mẫu; Trách nhiệm; Năng động; Sáng tạo; Dám nghĩ, biết làm; Gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên; Ham học hỏi- Có kỹ năng phù hợp”.

Đây là dịp đặc biệt nhằm tạo điều kiện, môi trường để đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên tích cực rèn luyện bản thân để có những phẩm chất, phong cách của thủ lĩnh thanh niên, có uy tín cao trong đoàn viên, thanh niên, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tập hợp thanh niên và hành động theo ngọn cờ lý tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trả lời