PHƯỜNG 10: Chương trình huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi (giai đoạn 2018 – 2022)

Nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội trong thanh thiếu nhi thành phố, giúp thanh thiếu nhi thành phố nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng thực hành xã hội trước yêu cầu của xã hội hiện nay và có kế hoạch học tập rèn luyện và đạt hiệu quả tốt nhất. Ngày 15/03/2021 Đoàn Phường 10 đã tổ chức hội nghị triển khai “Chương trình huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi (giai đoạn 2018 – 2022)”.

 

Hội nghị đã lắng nghe tiếp nhận được 10 ý kiến đóng góp ý kiến, nguyện vọng, nhu cầu của đoàn viên, thanh niên đại diện cho các chi đoàn từ các khối: địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Nhằm xây dựng kế hoạch, chương trình trang bị, huấn luyện các kỹ năng thực hành xã hội trong năm cần thiết, phù hợp với từng nhóm đối tượng; tập hợp, phát huy đội ngũ báo cáo viên có chất lượng để đáp ứng yêu cầu huấn luyện và trang bị kỹ năng thực hành xã hội trong giai đoạn hiện nay.

 

 

 

OANHOANH

Trả lời