PHƯỜNG 10 Đẩy Mạnh Xây Dựng Mô Hình “Khu Dân Cư Không Có Thanh Thiếu Niên Mắc Tệ Nạn Xã Hội” Và Xây Dựng Phong Trào “3 Không”: Không Thử, Không Giữ, Không Sử Dụng Ma Tuý

Tệ nạn xã hội gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống con người từ kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, y tế đến hạnh phúc, giống nòi, làm suy thoái về đạo đức, lối sống của một cá nhân, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm như trộm cắp, cướp của giết người, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng; nguy hiểm hơn cả đó chính là nguyên nhân “gieo mầm” đại dịch HIV cho thế giới. Nhận thức được điều đó, Đoàn Phường 10 đã chỉ đạo các Chi đoàn trực thuộc đẩy mạnh xây dựng mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” và triển khai cho đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia đăng ký thực hiện phong trào phong trào “3 không” với nhiều hình thức, giải pháp phù hợp.

Đoàn phường thực hiện 20 bảng tuyên truyền infographic Tuổi trẻ Phường 10 chung tay xây dựng mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội” tại 6 trường học, 7 khu phố, trụ sở Ủy ban nhân dân phường,…Chỉ đạo Chi đoàn Công an phường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương, đơn vị, đề ra những giải pháp tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhận thức của các đối tượng thanh niên. Đặc biệt là tuyên truyền về phòng chống ma túy, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, mua bán phụ nữ, trẻ em và những tác hại của ma túy, mại dâm…

Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư phải tăng cường đi công tác gần gũi thanh niên, nắm bắt tình hình thanh niên, kịp thời tiếp nhận những thông tin về tội phạm, tệ nạn xã hội để có hướng xử lý. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; triển khai cho các Chi đoàn đăng ký xây dựng Khu phố không có thanh thiếu niên mắc các tệ nạn xã hội, ma túy, đăng ký thực hiện phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma tuý).

Đoàn viên nồng cốt có vai trò xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư gồm 14 thành viên. Có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn, tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm; tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, kịp thời nắm bắt định hướng tốt dư luận cho đoàn viên thanh niên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tham gia hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư; tích cực tham gia công tác phòng ngừa, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Nhằm phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ phường nhà trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

 

 

Oanh Oanh

Trả lời