PHƯỜNG 10 “ LỚP HỘI VIÊN NHÂN 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2021)

💙Chúc mừng các bạn thanh niên ưu tú được kết nạp Hội viên mới “ Lớp hội viên nhân 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021.💙

OANH OANH

Trả lời