PHƯỜNG 10: NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ “ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN LẬP NGHIỆP, KHỞI NGHIỆP” VÀ PHÁT ĐỘNG ĐĂNG KÝ Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

Thực hiện chủ đề hoạt động của hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố năm 2021 “Thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp”. Đoàn phường phối hợp với cụm thi đua số 2 (Phường 6, 7, 8, 9,0 10) tổ chức chuyên đề “Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp” và phát động đăng ký ý tưởng sáng tạo

Qua buổi nói chuyện chuyên đề “Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp”, cô Nguyễn Khánh Chi – Giám đốc trung tâm giá trị sống, giảng viên trường Học viện Cán bộ TP.HCM đã chia sẻ, định hướng, trao đổi cùng các bạn đoàn viên, thanh niên các vấn đề có liên quan đến khởi nghiệp giúp các bạn nắm rõ hơn, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của các cá nhân và tự tin tham gia khởi nghiệp.

Trong các buổi nói chuyện, Ban tổ chức đã phát động đăng ký “Ý tưởng sáng tạo”. cùng đề xuất ý tưởng, sáng kiến đóng góp vào sự phát triển của thành phố, đưa ra giải pháp góp phần thực hiện 7 chương trình đột phá.

Mỗi Đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 01 ý tưởng, sáng kiến, đề tài và đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin Ý tưởng sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh www.ytuongsangtaohcm.vn

OANH OANH

Trả lời