PHƯỜNG 10 – Phát huy vài trò tuổi trẻ trong công tác kiểm tra, giám sát phản biện theo quyết định 217,218 của Ban Bí thư TW Đảng

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội là hoạt động được đoàn phường chú trọng thực hiện trên tinh thần phát huy vai trò, sức trẻ của thanh niên trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội cũng như tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thực tế triển khai công tác trên cho thấy, việc nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ Đoàn các cấp trong thời gian tới là việc làm hết sức cần thiết nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường nhà.

Thực hiện quyết định Bộ Chính trị về việc ban hành Quyết định 217 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quyết định 218 quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong thời gian qua, Ban chấp hành Đoàn phường đã ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát Ủy ban nhân dân phương về việc thực hiện công tác giáo dục pháp luật cho thanh niên trong năm 2019.

Ngày 13/8/2020 Đoàn phường đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với Ủy ban nhân dân phường, tham dự buổi kiểm tra có sự tham dự của bà Bùi Thị Thùy Đăng – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, ông Huỳnh Thanh Hiếu – Đảng ủy viên, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đồng chí phụ trách công tác thanh niên, các đồng chí trong tổ kiểm tra giám sát.

Qua thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của Đoàn phường vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như: vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội chưa được phát huy hết; cơ chế bảo đảm cho Đoàn phường tham gia hoạt động phản biện xã hội chưa được quan tâm thực hiện đồng bộ. Hoạt động kiểm tra, giám sát ở một số nơi còn mang tính hình thức, phương thức kiểm tra chưa đảm bảo quy trình, hoạt động sau kiểm tra chưa được chú trọng và đầu tư tương xứng.

  Oanh Oanh

Trả lời