PHƯỜNG 10: SINH HOẠT CHÍNH TRỊ “TINH THẦN LÝ TỰ TRỌNG – KHÁT VỌNG CỦA THANH NIÊN”

ĐTN. Kỷ niệm 90 năm ngày đồng chí Lý Tự Trọng, người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên anh dũng hi sinh, Đoàn Phường 10 đã phát động đợt sinh hoạt chính trị cao điểm chủ đề “Tinh thần Lý Tự Trọng – Khát vọng của thanh niên”.

Hưởng ứng kế hoạch sinh hoạt chủ điểm chính trị tháng 11, 12 năm 2021 của Quận Đoàn Tân Bình, Ban Chấp hành Đoàn Phường đã chỉ đạo các Chi đoàn trực thuộc tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị với các nội dung

Xem phim tư liệu, tìm hiểu về cuộc đời và hoạt động cách mạng của anh Lý Tự Trọng.

 

Sinh hoạt tuyền truyền cho Đoàn viên, thanh niên về kỹ năng phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện các hoạt động trong giai đoạn “bình thường mới”.

Thực hiện đăng ký các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 10, Quận Tân Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

OANHOANH

 

Trả lời