PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

Kỹ năng thực hành xã hội là năng lực của mỗi cá nhân, giúp cá nhân đó có thể thích ứng các tình huống của cuộc sống, ứng xử phù hợp với người khác và cộng đồng.

Trước nhu cầu về trang bị kỹ năng thực hành của thanh thiếu nhi, đoàn phường 10 đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022 với nhiều nội dung phong phú và đã dạng sẽ được thực hiện trong năm 2020

Oanh Oanh

Trả lời