PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC ÔN TRUYỀN THỐNG VÀ GIAO LƯU VỚI CỰU CHIẾN BINH NHÂN DỊP 22/12

Nhằm thực hiện các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đoàn thanh niên phối hợp với Hội cựu chiến binh phường tổ chức giao lưu nói chuyện truyền thống ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

Qua buổi nói chuyện, các em học sinh được đồng chí Nguyễn Thành Liêng – phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình ôn lại ý nghĩa lịch sử, thấy được hoàn cảnh ra đời, những đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, kể về lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, và quá trình hình thành phát triển của lực lượng QĐND việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đặc biệt là được lắng nghe những chia sẻ của các bác về truyền thống của QĐND Việt Nam.

Đây là một hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa góp phần giáo dục bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng, truyền thống, đạo đức cách mạng cho các em thiếu niên nhi đồng tiếp tục kế tục xứng đáng truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trả lời