PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, THẢO LUẬN TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA, THUỐC LÁ VÀ CÁC CHẤT KÍCH THÍCH

Ngày 17/5/2020 Đoàn – Hội phường tổ chức tuyên truyền, thảo luận về phòng chống ma túy, tác hại của thuốc lá, rượu bia và chất kích thích cho hơn 30 đoàn viên, thanh niên. Với mục đích giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu hơn nữa về tác hại của thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích trong bối cảnh hiện nay. Buổi tuyên truyền được tổ chức dưới nhiều hình thức chia tổ thảo luận về tác hại của rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích; quan sát hình ảnh, video tìm kiếm các thông tin mới; kể các câu chuyện có thật về tác hại của ma túy, thuốc lá, rượu bia và chất kích… buổi tuyên truyền đã được đông đảo đoàn viên hưởng ứng, trao đổi và thảo luận.

Tại buổi tuyên tuyền, vấn đề được đông đảo các bạn trẻ quan tâm là “Tại sao chúng ta vẫn phải tiếp tục tuyên truyền tác hại của thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích?”. Bằng nhận thức, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Tuổi trẻ Phường 10 quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền tác hại của thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích bằng các hành động cụ thể như: Tổ chức tuyên truyền tại các chi đoàn trong các giờ sinh hoạt mỗi tháng; in các poster, khẩu hiệu treo tại khu phố, khu dân cư, không nể nang, ngần ngại nhắc nhở các bạn đoàn viên, thanh niên hút thuốc… đây là những hoạt động thiết thực bảo sức khỏe cho cộng đồng và góp phần xây dựng môi trường học tập xanh – sạch – đẹp./.

Một số hình ảnh hoạt động:

Oanh Oanh

Trả lời