Phường 11: Học tập Chỉ thị 05, Mẫu hình thanh niên năm 2020

Nhằm Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025;
🎁🎁Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1930- 19/5/2020);
🎄🎄Học tập chỉ thị 05 và học tập chuyên đề về thực hiện 4 cặp giá trị mẫu hình thanh niên năm 2020;
🤗🤗Tuyên dương gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
🎁🎁Cụm thi đua số 3 (Phường 11,12,13,14,15) đã Tổ chức học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 02 chuyên đề học tập năm 2020 theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và chuyên đề về thực hiện 4 cặp giá trị mẫu hình thanh niên.
🥳🥳Ngoài ra trong chương trình còn tuyên dương các gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

 

 

 

Trả lời