PHƯỜNG 11: [NGÀY CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 143 – NĂM 2021]

Ngày 19/9/2021; Đoàn phường và Hội LHTN VN phường đã thực hiện tôn tạo 09 mảng xanh tại 09 khu phố; Thực hiện ra quân vệ sinh môi trường tại các khuôn viên mảng xanh trên địa bàn khu phố. Cùng đó, đã trao 60 chậu cây xanh tái chế, và 60 phần bánh, sữa nhân dịp Tết trung thu đến các em thiếu nhi trên địa bàn phường.

 

Trả lời