PHƯỜNG 11: SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VÀ THỰC HÀNH THÁNG 7/2021

Qua đợt sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự hào thành phố Anh hùng – Thành phố Hồ Chí Minh”
— Ngày 13/7/2021; Đoàn viên đoàn phường 11 đã phối hợp thực hiện lấy mẫu diện rộng tại Đường Phan Sào Nam và Ca Văn Thỉnh – khu phố 6 – phường 11;
— Cùng ngày các chiến sĩ phường 11 đã trao 80 những phần ăn cho các điểm cách ly tạm thời.
— Song song đó các chiến sĩ đã thực hiện chuẩn bị nhu yếu phẩm cho các hộ cách ly tạm thời trên địa bàn phường.

 

Trả lời