Phường 11: Thông tin tuyển dụng thanh niên

Vì hiện nay tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống người dân, Đoàn viên, thanh niên, ảnh hưởng đến công việc làm.
🚀🚀 Hiện nay Đoàn – Hội phường 11 thường xuyên có những thông tin tuyển dụng nhưng một số công việc không đáp ứng được nhu cầu việc làm của một số Đoàn viên thanh niên.
✈️✈️ Vì thế Đoàn phường 11 thực hiện biểu mẫu thu thập thông tin việc làm và thông tin đoàn viên thanh niên đã thực hiện đăng ký khai báo y tế.
🎊🎊 Cách thức tham gia các bạn Đoàn viên thanh niên dùng zalo quét mã QR trên để được thực hiện.

 

 

 

Trả lời