Phường 11: Trao quà sau covid-19

🛡🛡 Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp và nhằm thực hiện sự chỉ đạo về việc hỗ trợ người dân, người lao động thất nghiệp trên địa bàn phường:
🎁🎁 BCH Đoàn phường 11 phối hợp cùng Ban ngành Đoàn thể phường tổ chức trao 20 phần quà cho các hộ gia đình, người dân bị thất nghiệp, mất việc làm trên địa bàn phường 11 mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

 

 

 

Trả lời