Phường 11: Tuyên truyền tác hại ma túy

Trong Hè, là thời gian các em thiếu nhi, đoàn viên thanh niên có thời gian rãnh vì được nghỉ học vì thế thường xuyên đi chơi với bạn bè dễ bị dụ dỗ vào các tệ nạn xã hội, nhận định được điều đó, Đoàn phường 11 đã tổ chức cho các em thiếu nhi, đoàn viên thanh niên tham gia chương trình Tuyên truyền về tác hại của Ma Túy và tệ nạn xã hội. Chương trình thu hút hơn 50 bạn đoàn viên, 60 em thiếu nhi tham gia

 

 

 

Trả lời