Phường 12: Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia “Văn hóa thưởng thức “

Nhân dịp Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường 12 lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đoàn phường đã tổ chức cho các Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia “Văn hóa thưởng thức ” tham quan hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh hoạt động của Đảng ủy, Chính quyền và Mặt trận đoàn thể trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, qua đó cũng đã tổ chức “Văn hóa đọc” giúp các bạn đoàn viên được đọc và cảm nhận các tác phẩm viết về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trả lời